Pravidla fóra

Pravidla fóra a hry na serveru
Odpovědět
Administrace
Příspěvky: 128
Registrován: 20 lis 2022, 08:08

Pravidla fóra

Příspěvek od Administrace »

  1. Toto fórum slouží pro hráče/ky na serveru Minetestu Český hvozd.
  2. Je zakázáno porušovat platné zákony České republiky. Pokud se na fórum připojujete ze Slovenska, musíte navíc dodržet i zákony Slovenska.
  3. Je zakázáno se vyjadřovat sprostě. Výjimkou jsou soukromé zprávy po výslovném souhlasu adresáŧa/ky.
  4. Je zakázáno slovně ponižovat či zesměšňovat ostatní žijící osoby, jejich chování, povahu, přesvědčení, zájmy, city, pocity, styl hry, náboženské vyznání, etnický původ, jakékoliv odlišnosti, menšinové vlastnosti apod. Ponižováním se rozumí snižování důstojnosti nebo vyvolávání dojmu, že by se osoba za danou vlastnost či chování měla stydět. Pouhé přesvědčení, že „ve skutečnosti to tak není a že je to jen iluze, které daný člověk podléhá“, se za ponižování nepovažuje, musí však být podáno způsobem, který nesnižuje důstojnost daného člověka. Za ponižování se rovněž nepovažují ostatní projevy, které daného člověka urážejí, ale v očích druhých nesnižují jeho důstojnost ani ho nezostuzují.
  5. Je zakázáno vkládat příspěvky provokující k hádkám.
  6. Vkládat reklamu je dovoleno jen po dohodě s Administrací. Výjimkou je reklama bezprostředně související s Minetestem, pokud neobsahuje obchodní značky s ním nesouvisející (např. Google). Takovou reklamu lze vkládat volně. Zejména je dovoleno vkládat reklamu na výrobky a služby poskytované na Českém hvozdu ve hře.
  7. Příspěvky by měly být v češtině, slovenštině nebo některém českém či slovenském nářečí. Jiné jazyky (např. angličtina) mohou být použity v odůvodněné míře.
  8. Je zakázáno vkládat příspěvky, které jsou zcela mimo téma. V sekci „Volná diskuse“ bude toto pravidlo uplatňováno mírněji.
  9. Je zakázáno zakládat duplicitní témata v rámci téže sekce fóra. Před vytvořením nového tématu prosím zběžně prozkoumejte, zda tam již stejné téma není. Toto pravidlo bude uplatňováno mírněji nebo vůbec, pokud bude původní téma již velmi staré.
Odpovědět