Český hvozd

Minetest česky

Činnost: cestovat a objevovat svět

[obrázek]

Klíčové módy: advtrains, bike, elevator, hiking (redo), mob_horse, orienteering, travelnet

Základy (měli byste znát)

Po Českém hvozdu můžete cestovat několika základními způsoby:

K prostředkům cestování patří také výtahy; teleportační výtahy se ovládají stejně jako cestovní budky, u fyzického výtahu musíte nejprve vstoupit dovnitř a pravým klikem na kabinu výtahu vyvolat nabídku.

Vzdušné cestování není dostupné a není ani v plánu.

Turistiku vám může zpříjemnit použití zařízení GPS nebo jiných cestovatelských pomůcek.

Pravidla (musíte znát)

Cestovní budky

Cestovní budky jsou budky umístěné po světě, které umožňují okamžitou teleportaci hráčských postav z jedné budky do druhé v rámci téže sítě.

Každá nastavená budka má svůj název (např. Masarykovo náměstí) a přísluší k určité pojmenované síti (např. „síť1“) určité hráčské postavy (např. „Administrace“). Cestovní budky mohou zřizovat všechny hráčské postavy s právem stavět.

Začíná-li název sítě cestovních budek znakem „@“, je síť soukromá a cestovní budky umožní přepravu po ní výhradně vlastníkovi/ici sítě nebo Administraci.

Jízdní kola

(rozepsáno)

Tramvaje a vlaky

Když vlak či tramvaj stojí, můžete do ní nastoupit tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem. Stejným způsobem lze i vystoupit, pokud nejsou zavřeny všechny dveře.

(rozepsáno)

Stav implementace

HOTOVOnasazena jízdní kola
HOTOVOnasazeny tramvaje a nějaké vlaky
HOTOVOzřízena první síť cestovních budek
HOTOVOvrátit do hry tramvaje Konstal 105N
HOTOVOpostavit spoustu železničních a tramvajových tratí
V PLÁNUzřídit nějaké značené turistické stezky
V PLÁNUdostavět cestu kolem světa
NAD MOJE SÍLYSedí-li postava na jízdním kole, hra nedokáže správně vykreslit její texturu.