Český hvozd

Minetest česky

Mapy serveru

Aktuální mapa serveru (generovaná jednou denně):

Další dostupné mapy:

Význam barevných zón na mapě

Zelená — „dostavěno“; místo či zóna je otevřena běžnému provozu a plní svůj účel, ačkoliv může být nadále průběžně vylepšována. Tuto zónu má někdo ve správě a stavět zde je možno převážně jen s jeho souhlasem (výjimky jsou možné na základě pravidel serveru nebo rozhodnutí Administrace).

Modrá — „vyhrazeno“; místo či zóna je z rozhodnutí Administrace vyhrazeno k určitému účelu; rozhodnutí kdo a co zde může stavět vydává jen Administrace.

Žlutá — „vznikající“; v místě či zóně probíhá výstavba, za kterou je někdo zodpovědný. Stavět zde je možno jen s jeho souhlasem. Některé budovy, patra či části staveb již mohou být otevřeny a plnit svůj účel.

Hnědá — „opuštěno“; místo či zóna obsahují stavby hráčů/ek, o které se již nikdo nestará. V menším rozsahu zde můžete stavět bez omezení; stavět a bourat ve větším rozsahu můžete, pokud si myslíte, že to místo dokážete vylepšit. Pokud jste ochotný/á se o toto místo dále starat, napište Administraci, aby vám je přidělila a překlasifikovala jako „vznikající“.

Oblasti mimo vyznačené zóny — v těchto oblastech platí, že můžete začít stavět volně a bez nahlášení, nesmíte však ničit cizí stavby. Pokud však chcete předejít tomu, aby vaše stavba byla označena za opuštěnou, měl/a byste ji do týdne od zahájení stavby nahlásit Administraci. Nahlášení stavby by mělo obsahovat souřadnice stavby, její účel (např. „kadeřnictví“) a případně název, pokud už ho máte vymyšlený a chcete, aby se objevil na mapě.