Český hvozd

Minetest česky

Činnost: dávat dárky

[obrázek]

Základy (měli byste znát)

Dárky jsou bloky, které vypadají jako dárky, ale chovají se jako zamčené truhly s malým inventářem. Dárek věnujeme jiné postavě tak, že se v jeho rozhraní pokusíme upravit název „truhly“ na „>>>“ a jméno postavy (např. „>>>Jan Řimbaba“). Pokud taková postava existuje, dárek si ji nastaví jako „adresáta/ku“ a obdarovaná postava získá plný přístup k obsahu a nastavení dárku včetně možnosti ho po vyprázdnění vytěžit (ale bez možnosti změnit adresáta/ku).

Původní postavě přitom zůstane k dárku a jeho nastavení plný přístup, takže tam může hned naskládat darované věci a nastavit definitivní titulek; obdarovaná postava se však přímo o původním vlastníkovi/ici dárku nedozví.

Jiné hráčské postavy mohou do dárku nahlédnout, ale nic víc (nemohou si nic vzít ani vložit).

Stejný mechanismus funguje i pro ostatní zamčené truhly s názvem (včetně mitrilových), dá se tedy používat ke sdílení truhel mezi dvěma postavami.

Stav implementace

HOTOVOdárky jako truhly
HOTOVOmožnost nastavit adresáta/ku dárku
V PLÁNUmožnost přenášet dárky klíčem na truhly, nebo lépe i bez klíče