Český hvozd

Minetest česky

Činnost: psát a distribuovat knihy

[obrázek]

Základy (měli byste znát)

V Českém hvozdu jsou knihy formátu B5 a B6, které lze vyrobit z papíru. Vyrobené knihy lze popsat přímo v inventáři (vzít knihu do ruky a levý klik) nebo nejprve umístit do světa, otevřít a popsat tam. Kniha si pamatuje postavu, která do ní psala jako první.

Stav implementace

HOTOVOknihy B5 a B6 umístitelné do světa, barvitelné
HOTOVOknihovní skříňky, na kterých je poznat, zda jsou v nich knihy
HOTOVOknihovní režim zpřístupňující knihy všem
V PLÁNUsystém vydávání knih (přidělující čísla a sledující zájem o knihy)
V PLÁNUpostavit knihovnu
V PLÁNUvybavit knihovnu širokým sortimentem knih (při respektování autorského práva)
V PLÁNUpřidat veřejné knihy (do kterých bude moci psát kdokoliv)