Český hvozd

Minetest česky

Činnost: lézt po stromech

[obrázek]

Klíčové módy: 3d_armor_flyswim

Základy (měli byste znát)

Listy většiny stromů a keřů (ne úplně všech) lze prolézt a je možno po nich vylézt do výšky, je možné dokonce i skákání ze stromu na strom. Do koruny stromu se nejlépe dostanete pomocí žebříku nebo nasypáním tak velké hromady listí pod strom, že po ní budete moci vylézt.

Pravidla (musíte znát)

Na „civilizovaných místech“ po sobě, prosím, uklízejte žebříky. Pokud si myslíte, že by se někde hodil trvale umístěný žebřík, projednejte to se správcem/yní daného místa nebo s Administrací.

Stav implementace

HOTOVOvhodný model listů
HOTOVOnastavit listy jako průchozí a vhodné k lezení
HOTOVOanimace lezení