Český hvozd

Minetest česky

Činnost: obchodovat s ostatními nebo se systémem

[obrázek]

Klíčové módy: currency, smartshop (odnož).

Základy (měli byste znát)

Volně obchodovat smějí jen dělnické postavy (a Administrace). Kouzelnické postavy mohou obchodovat jen omezeně a jen po dohodě s Administrací.

Jako platidlo se v Českém hvozdu používají virtuální mince koruny československé (Kčs), konkrétně haléře, koruny a zlatky; jedna zlatka je sto korun a jedna koruna je sto haléřů.

V Obchodním středisku Administrace lze nakupovat i prodávat široký sortiment zboží za regulované ceny v neomezeném množství.

Obchodování v nepřítomnosti jednoho z hráčů/ek zajišťují obchodní terminály; ty s tykrysovým okrajem může nastavovat jen Administrace a mají neomezenou zásobu zboží; obchodní terminály obyčejných postav mají okraj černý, zelený nebo červený a lze v nich nakoupit jen tolik zboží, kolik ho do nich jejich zřizovatel/ka dá.

K bezprostřednímu obchodování slouží obchodní stolky — hráč/ka postaví obchodní stolek a umístí na něj nabízené věci, druhá postava stolek otevře a umístí tam svoje nabízené věci; stolek dohlédne, aby transakce proběhla bezpečně a jen pokud oba hráči/ky budou s výměnou souhlasit.

Pravidla (musíte znát)

Stav implementace

HOTOVOkoruna československá
HOTOVOobchodní terminály rozšířeny na 10 nabídek a výrazně rozšířen jejich inventář
HOTOVOotevřeno Obchodní středisko Administrace (OSA)
HOTOVOpostavit tržnici pro obchodní nabídky dělnických postav
V PLÁNUimplementovat bankovní účty, platební karty a bezhotovostní platby