Český hvozd

Minetest česky

Činnost: plavat a potápět se

[obrázek]

Klíčové módy: 3d_armor_flyswim, airtanks

Základy (měli byste znát)

Pohybuje-li se postava pod vodou, ubývá jí dech. Aby se nezačala dusit, při delším potápění je vhodné využít potápěčských lahví. Láhve musejí být umístěny na výběrové liště a existují dva způsoby jejich použití k doplnění dechu: ruční a automatický. Ruční znamená, že láhev „použijete“ (tedy vyberete jako aktivní předmět a kliknete levým tlačítkem myši); automatický znamená, že na výběrovou lištu umístíte také dýchací hadičku; v takovém případě se dech doplní pokaždé, když klesne na polovinu maxima.

Před použitím je potřeba potápěčské láhve naplnit stlačeným vzduchem ve speciálním kompresoru. Jeden takový je v dílně na Masarykově náměstí.

Pravidla (musíte znát)

Pro plavání a potápění platí stejná pravidla jako pro jakýkoliv jiný pohyb.

Podrobnosti (nemusíte znát)

druh lahvíkapacita (počet použití)
měděná potápěčská láhev10
měděné potápěčské dvojče20
železná potápěčská láhev20
bronzová potápěčská láhev30
železné potápěčské dvojče40
bronzové potápěčské dvojče60

Stav implementace

HOTOVOanimace plavání
HOTOVOpotápěčské láhve
HOTOVOmožnosti osvětlení pod vodou
V PLÁNUelektrický vzduchový kompresor (ten současný vyžaduje palivo)
V PLÁNUpřidat recept, aby se dvojčata dala také rozdělit
NAD MOJE SÍLYbaterka a čelovka fungují jen ve „zdrojích vody“, ne v tekoucí vodě