Český hvozd

Minetest česky

Činnost: hrát šachy

[obrázek]

Základy (měli byste znát)

V Českém hvozdu lze hrát šachy na „obří“ šachovnici s poli 1×1 metr. Šachovnice zabírá prostor 10×10 metrů na severovýchod od svého základního bloku a po umístění se na ni automaticky umístí černé a bílé figury. Odstranit ji lze jen odstraněním jejího základního bloku.

Figurou táhneme tak, že ji levým klikem sebereme a pravým klikem umístíme na cílové pole. Figurou bereme tak, že ji levým klikem vezmeme, a držíc ji v ruce, levým klikemn vezmeme soupeřovu/činu figuru. Naše figura se tím umístí místo soupeřovy/činy. Šachovnice nehlídá dodržování pravidel, vypisuje však probíhající tahy do četu nedaleko stojících postav, podle čehož lze dodatečně dodržování pravidel ohlídat.

Šedé figury lze vyrobit kombinací odpovídající bílé a černé figury. Před hraním šedými figurami je třeba si dohodnout jejich význam a pravidla, která pro ně platí.

Šachové figury lze využívat k dekorativním účelům mimo šachovnici.

Šachové figury jsou bezcenné, protože je lze snadno vygenerovat v libovolném množství.

Stav implementace

HOTOVOšachovnice
HOTOVOlepší modely a textury figur
HOTOVOšedé figury
HOTOVOvypisování partie do četu
V PLÁNUzvláštní podpora rošády a braní mimochodem
V PLÁNUhlídání, kdy je který král v šachu