Český hvozd

Minetest česky

Činnost: pěstovat a kácet stromy

[obrázek]

Základy (měli byste znát)

V Českém hvozdu roste mnoho různých druhů stromů, některé jsou velmi časté (např. borovice), některé spíše vzácné (např. vrba) a mnoho dalších se samo od sebe nevyskytuje. Všechny druhy stromů lze vypěstovat ze sazenic (což umožňuje vznik stromových farem), a při použití hnojiva vyrostou i velice rychle. Z listů stromů se dají získat nové sazenice a tyčky, často se z nich vyrábí olej, který je perfektním a zcela obnovitelným palivem do pecí, digtronů apod.

Existuje několik způsobů, jak stromy pokácet. Z nich nejefektivnější je použít elektrickou motorovou pilu. Když při vytěžení bloku kmene sekerou přidržíte klávesu Shift (plížit se), aktivuje se režim dřevorubectví a ten pak těží zbytek stromu automaticky, ale sekerou, kterou držíte v ruce.

Vytěžené kmeny stromů lze zpracovat na dřevo nebo na ozdobné kmeny s kůrou ze všech stran nebo naopak bez kůry. Rovněž z nich lze v peci vyrobit dřevěné uhlí.

Pravidla (musíte znát)

Podrobnosti (nemusíte znát)

Stromvyskytuje se sám od sebe?poznámky
akáciena savaně
borovicev lese
břízane
bukne
cedrne
datlovníkne
douglaskane
dubne
džunglovníkv džungli
jabloňanokmen s kůrou ze všech stran i všestranný kmen lze na kotoučové pile nařezat na všechny tvary
kaštanano
kaučukovníkne
kokosovníkne
okrasná jabloňne
osikaano
sekvojovec obrovskýne
smrkne
švestkaano
tomelv džunglina tomelu roste kaki a vzniká z něj ebenové dřevo
topolne
třešeňano
vrbaano

Stav implementace

HOTOVOširoký sortiment stromů k pěstování, některé kmeny kulaté
HOTOVOelektrické pily třech značek pro snadné kácení
HOTOVOpřidán mód woodcutting
V PLÁNUpřidat lípu (kéž bych našel/a mód, ve kterém by už byla)