Český hvozd

Minetest česky

Činnost: těžit nerosty

[obrázek]

Klíčové módy: anvil, digtron, technic. Další módy: craftable_lava, darkage, denseores.

Základy (měli byste znát)

Těžba nerostných surovin je jedna z nejobvyklejších činností v Minetestu. Nejvíc cenných nerostů najdete ve velké hloubce pod zemí, ale některé se vyskytují jen ve specifické hloubce nebo na specifických místech.

Nerosty se nejčastěji těží elektrickými vrtáky, těžebními lasery nebo digtrony, ale můžete je těžit i „postaru“ krumpáči. Při těžbě může být užitečná také baterka (svítilna) a dostatek žebříků.

Příležitostně můžete mezi ložisky kovů, uhlí a diamantů narazit na „bohaté ložisko“ téhož materiálu, z něhož dostanete dvakrát tolik než z obyčejného ložiska!

Při těžbě se doporučuje mít s sebou baterku nebo čelovku, skákadlo (pro případ, že spadnete do jámy) a zásobu výsuvných žebříků.

Pravidla (musíte znát)

Povrchová těžba je nejvíc regulovaná. Nemáte-li zvláštní povolení od Administrace stanovující jiné podmínky, platí pro ni následující pravidla:

Těžba ve střední hloubce obvykle navazuje na těžbu povrchovou, proto pro ni platí stejná pravidla, až na tyto odchylky:

Hlubinná těžba musí začínat na úrovni Základny hlubinné těžby (-2000). Prostor světa je od této hloubky dolů rozdělen na čtyři sektory určené pro různé typy těžby: A (svislé vrty), B (ruční vrty), C (volný styl), D (vodorovné vrty). Použití výbušnin je dovoleno jen v sektoru C. Podrobnosti jsou uvedeny na nástěnce v Základně hlubinné těžby.

Vyhrazené hlubinné doly je dovoleno zakládat jen na okraji mapy (přesněji absolutní hodnota alespoň jedné ze souřadnic X a Z musí být alespoň 1000). Cílem tohoto opatření je zabránit situaci, kdy by musely postavy ze Základny hlubinné těžby cestovat třeba kilometr, než by našly místo, kde by mohly volně těžit.

Podrobnosti (nemusíte znát)

Kromě jiných nástrojů lze těžit také pomocí elektrických těžebních strojů, ale je náročné zajistit jejich napájení (a také jsou náročné na výrobu).

Přehled nerostných surovin vyskytujících se přírodně v Českém hvozdu:

nerosthloubka výskytu
bílý písekvšude
bláto-4 až 1 (v různých druzích hlíny v teplém podnebí)
blok mesedno až -2048
břidlice-500 až 0
cihlovec-256 až -200 (v pouštním kameni)
cíndno až -128, -127 až -64
čedičdno až -50
diamantydno až -2048, -2047 až -1024
hadec (serpentinit)dno až -350
chromdno až -200, -200 až -100
jílovitá břidlice-50 až 10
jíl-15 až 0 (ve žlutém písku)
krystalická břidlicedno až -10
krystaly mesedno až -1024, -1023 až -512
křídadno až -15
měďdno až -128, -127 až -64
mitrildno až -2048
mramor (barevný)dno až -50
mramor (bílý)dno až -75
olovodno až -128, -128 až -16, -16 až 16
prach15 až 0 (v obyčejné hlíně v teplém podnebí)
ruladno až -250
sírakdekoliv v blízkosti lávy
stříbrodno až -128, -127 až -64
štěrkbez omezení
uhlídno až -128, -127 až 64
uran-300 až -80
vřelá skáladno až -256
zinekdno až -32, -32 až 2
zlatodno až -512, -511 až -256
železodno až -256, -255 až -128
žuladno až -150

Stav implementace

HOTOVOpostavena Základna hlubinné těžby.
CHYBAV úrovni Základny hlubinné těžby chybí orientační body, takže je tam nepřehledný prostor.
CHYBAV úrovni Základny hlubinné těžby se nevyskytuje vřelá skála.