Český hvozd

Minetest česky

Činnost: odpracovat si trest ve vězení

[obrázek]

Základy (měli byste znát)

Provede-li hráč/ka něco špatného (poruší-li pravidla nebo svévolně způsobí závažnou škodu jinému hráči/ce), může jeho postavu Administrace odsoudit k trestu. Postava je v takovém případě nuceně umístěna do vězeňské cely, kde zůstane tak dlouho, dokud krumpáčem nevytěží vězeňský kámen tolikrát, kolik je výše jejího trestu.

Do vězení může dobrovolně nastoupit i postava, která nebyla odsouzena, v takovém případě je její pobyt dobrovolný.

Pravidla (musíte znát)

  1. Cela 1 je určena pro volné využití. Kterýkoliv hráč/ka do ní může volně přijít a nějaký čas tam pobýt a zpytovat svědomí, pokud udělal něco špatného. Registrované postavy zde navíc mohou těžit vězeňský kámen, a tak si předem odpracovat trest do stanovené maximální výše.
  2. Cela 2 je určena pro postavy, jimž Administrace udělila trest. Postava, jíž byl udělen trest, musí těžit vězeňský kámen ocelovým nebo lepším krumpáčem; po každém vytěžení se odečte jeden bod trestu a vězeňský kámen se objeví znovu; po dosažení nuly systém postavu propustí.
  3. O využití ostatních cel rozhoduje Administrace.

Podrobnosti (nemusíte znát)

Předem si lze odpracovat nejvýše 100 bodů trestu.

Stav implementace

HOTOVOpostaveno a zastřeženo vězení
HOTOVOsystém udělování a odpracovávání trestů
HOTOVOsystém dá železný krumpáč odsouzené postavě, která nemá vhodný krumpáč v inventáři
HOTOVOvyřešen konflikt se zapnutým stavebním jeřábem
CHYBAudělení trestu postavě neomezí hráče/ku v hraní za jeho ostatní postavy
V PLÁNUuvážit možné omezení četování (zvlášť u některých druhů přestupků)