Český hvozd

Minetest česky

Činnost: vyrábět různé výrobky

[obrázek]

Základy (měli byste znát)

(rozepsáno)

Pravidla (musíte znát)

(rozepsáno)

Podrobnosti (nemusíte znát)

(rozepsáno)

Stav implementace

HOTOVOCo je hotovo...
CHYBACo je chyba...
V PLÁNUCo je v plánu...