Český hvozd

Minetest česky

Příkazy v četu

Důležité lokalizované příkazy

Tyto příkazy jsou velice užitečné a měli byste je znát:

příkazco dělá
/dennoc koeficient
nastaví nebo zruší osobní osvětlení světa — trvalou úroveň denního/nočního osvětlení nezávislou na čase, ale platnou je pro danou postavu a jen do odhlášení; koeficient je desetinné číslo v rozsahu 0,0 až 1,0, kde 0,0 odpovídá naprosté noční tmě a 1,0 (resp. 1) polednímu světlu. Použití příkazu bez parametru osobní osvětlení světa zruší.
/doma
nastaví sem pozici, kam se budete moci teleportovat příkazem /domů
/domů
teleportuje vás na pozici naposledy nastavenou příkazem /doma
/info
zobrazí statistické informace o Vaší postavě (např. odehranou dobu)
/kdojsem
vypíše vám jméno vaší postavy (včetně případných barev a přihlašovacího tvaru)
/návodyznovu
smaže záznamy o tom, ke kterým předmětům se vám již zobrazila nápověda; nápověda se vám tedy znovu zobrazí ke každému předmětu, který poprvé vezmete do ruky a který ji má
/novinky
otevře vám okno s novinkami, které se jinak otevírá po připojení do hry
/pošta
otevře okno herní pošty
/práva [Jméno postavy]
vypíše vaše práva nebo práva zadané postavy
/převod Jméno_postavy částka [zpráva]
provede bankovní převod (pošle vaše herní peníze jiné postavě)
/pop
/pryč
oznámí hře a hráčům/kám, že nebudete nějakou dobu moci reagovat; stav zrušíte většinou kláves (Shift, W, Aux1, ...) nebo odesláním jakékoliv zprávy do četu
/začátek
teleportuje vás na výchozí místo ve světě
/zůstatek
zobrazí zůstatek na Vašem bankovním účtu

Méně důležité lokalizované příkazy

příkazco dělá
/cestovat
když stojíte v cestovní budce, otevře volbu cílové stanice
/doslech [číslo]
nastaví vám doslech v četu/chatu
/doslech uložit
uloží váš aktuální doslech jako výchozí po vašem přihlášení do hry
/ignorovat Jméno_Postavy
zablokuje zobrazení zpráv od dané postavy, dokud se neodhlásíte; používá se jako sebeobrana či trest
/lišta číslo
nastaví vám délku výběrové lišty (rozsah 1 až 32); nastavení na dané postavě přetrvá, dokud ho nezměníte
/neignorovat Jméno_Postavy
zruší zablokování příkazem /ignorovat
/odpočítat [číslo]
odpočítá vám zadaný počet sekund (může být i desetinné číslo, ale ne záporné); použití bez parametrů zruší probíhající odpočet
/pomoc
otevře okno s nápovědou k příkazům (bohužel ne zcela lokalizované)
/přepnoutdřevorubectví
přepne, zda je vám dostupné dřevorubectví
/shýbat <ano|ne>
trvale zapne/vypne shýbání postavy při stisknutí klávesy Shift
/skrýtbody
skryje ukazatel bodů a úrovní do použití příkazu /zobrazitbody
/skrýtčas
do odhlášení vám skryje čas v pravém dolním rohu obrazu
/zobrazitbody
zobrazí ukazatel bodů a úrovní, byl-li skryt příkazem /skrýtbody

Animace postavy

příkazco dělá
/ahoj
zamává
/lehni
postava si na místě lehne a zůstane ležet
/sedni
postava si na místě sedne a zůstane sedět
/ukaž
postava ukáže před sebe a zůstane tak
/vstaň
zruší probíhající animaci

Vybrané zatím nelokalizované, ale užitečné příkazy

příkazco dělá
/clearinv
smaže všechny předměty v hlavním inventáři, nemaže obsah batohů
/giveme id_předmětu [počet [opotřebení]]
(jen pro kouzelnické postavy) vykouzlí specifikovaný předmět a umístí ho do hlavního inventáře
/help [příkaz]
otevře okno s nápovědou k příkazům (bohužel ne zcela lokalizované)
/last-login Jmeno_Postavy
vypíše datum a čas posledního přihlášení dané postavy (pozor — jméno postavy je nutno zadat v přihlašovacím tvaru, tedy bez diakritiky)
/time
vypíše herní čas