Český hvozd

Minetest česky

Ovládání četu

Čet se v Českém hvozdu dělí na tyto barevně rozlišené kanály:

kanálpřístupový
znak
použití
základní=Zprávy zblízka postavám ve vaší blízkosti. Zpráva dojde všem postavám, v jejichž jste doslechu (o doslechu viz níže).
celoserverový!Zprávy na celý server; dopisování si mezi hráči/kami bez ohledu na to, kde jsou jejich postavy. Zpráva dojde všem postavám, bez ohledu na doslech.
soukromé zprávy"Přímé soukromé zprávy hráči/ce určité postavy (která musí být ve hře). Při první zprávě je nutno za uvozovku doplnit jedinečnou předponu jména postavy a oddělit ji od samotné zprávy mezerou. Pak už můžete jméno postavy vynechávat a další zpráva dojde postavě, které jste psal/a soukromou zprávu naposledy.
šepot_Soukromé zprávy postavám v těsné blízkosti. Zpráva dojde jen postavám v okruhu 5 metrů (pokud jste v jejich doslechu). Slouží jako náhrada soukromých zpráv pro větší skupinu postav, které se ovšem musejí sejít na jednom místě.
příkazy/Nezobrazují se ostatním, ale přikazují serveru nějakou akci, viz samostatnou stránku.
[obrázek]
[obrázek]
[obrázek]
[obrázek]

Přístupový znak „=“ pro základní kanál není povinný a zprávy se většinou píšou bez něj, do ostatních kanálů se odešlou jen zprávy začínající jejich přístupovým znakem.

Na konci každé zprávy, kterou odešlete do kanálu základního, celoserverového nebo šeptem, se zobrazí počet postav, kterým zpráva dorazila a zobrazila se. Tento údaj je užitečný obzvlášť v případě šeptu (můžete odhadnout, kterým postavám zpráva došla a kterým už ne) nebo pokud je to nula (tzn. nemá cenu čekat na odpověď).

Naopak u zpráv od ostatních postav se zobrazí vzdálenost od odesílající postavy v metrech. (To je údaj užitečný při nastavování doslechu — viz níže.)

Postavám, v jejichž jste blízkosti, se vaše zpráva do základního nebo celoserverového kanálu zobrazí i nad vaší postavou spolu s jejím jménem. Zpráva do základního kanálu se v takovém případě zvýrazní zeleně. Soukromé zprávy a šepot se tímto způsobem nikdy nezobrazují, ty lze vidět jen v četu.

Doslech

Doslech je vzdálenost, na kterou „slyšíte“ zprávy ostatních postav ze základního kanálu, krátký doslech může omezit i kanál šepot. Výchozí doslech je 50 metrů, ale vždy si ho můžete zmenšit i zvětšit tímto příkazem:

/doslech číslo

Číslo je celé číslo v rozsahu 0 až 65535 a udává maximální počet metrů, z něhož vám ještě mají chodit zprávy zmíněných kanálů. Příkaz „/doslech“ bez čísla vám vypíše váš aktuální a výchozí doslech. Příkazem „/doslech uložit“ se vám aktuální doslech nastaví jako výchozí (výchozí doslech se nastaví vždy po přihlášení do hry).

Ignorování

Jako prostředek sebeobrany před obtěžováním (včetně spamu a „zaplavování“ četu zbytečně velkým množstvím zpráv) můžete použít tento příkaz:

/ignorovat Jméno_Postavy

Tím si zablokujete zobrazení všech zpráv od dané postavy včetně soukromých a celoserverových. Zablokované postavě se o tom zobrazí systémová zpráva, aby její hráč/ka mohl/a zpytovat svědomí. Zablokování platí do vašeho odhlášení (odhlášení zablokované postavy nemá vliv) nebo dokud ho nezrušíte příkazem „/neignorovat Jméno_Postavy“; o tom se cílové postavě také zobrazí zpráva.

Ignorování prosím používejte jen jako trest či sebeobranu, nejlépe až poté, co selhaly jiné pokusy o nápravu a hráči/ce ignorované postavy musí být jasné, že vás obtěžuje.

Informativní značky

Za jménem odesílající postavy se v četu mohou objevit dvě značky:

[obrázek]
[obrázek]

Herní pošta

Další způsob, jak si předávat zprávy s ostatními hráči/kami, je herní pošta, přístupná přes tlačítko v okně inventáře nebo přes příkaz „/pošta“.

Ta slouží především k posílání delších zpráv a posílání zpráv postavám, které právě nejsou ve hře, nebo jejichž hráči/ky nejsou u počítače. Ovládání je podobné jako v jednoduchých klientech elektronické pošty.

Dojde-li na vaši postavu zpráva v době, kdy není ve hře, po připojení do hry se vám zobrazí upozornění, že máte novou zprávu.

[obrázek]

Soukromí v četu a herní poště