Český hvozd

Minetest česky

Často kladené dotazy

Kolik hraje na serveru hráčů/ek?

Počet přijatých postav je uveden v seznamu postav. Jak často jsou tyto postavy skutečně ve hře se mění, ale raději neočekávajte, že na serveru potkáte větší množství hráčských postav. Český hvozd není velký server a ani česky či slovensky mluvících hráčů/ek Minetestu není mnoho.

Co tento server dělá proti kazisvětství (griefingu)? Budou moje stavby v bezpečí?

Hlavním opatřením je, že tu nechám hrát jen dospělé, civilizované a zodpovědné hráče/ky. Vstupující hráči/ky musejí projít pohovorem, takže případný trest není snadné obejít vytvořením nové postavy či změnou IP adresy. Akce hráčů/ek se zaznamenávají na straně serveru, takže pokud se na kazisvětství včas přijde, je vždy možné dohledat, kdo ho způsobil, kontaktovat ho a případně mu udělit trest. Stavby, které si budete přiměřeně hlídat, budou v bezpečí díky pravidelnému zálohování serveru a možnosti obnovení z těchto záloh.

Kde mohu začít stavět?

Toto je otázka, na kterou bude nejlépe se zeptat při vstupním pohovoru. Odpověď bude záležet i na tom, co chcete postavit nebo jak zkušený/á hráč/ka Minetestu jste.

Kde mohu začít těžit?

Pro těžbu nerostů vyskytujících se ve velké hloubce navštivte Základnu hlubinné těžby. Pro povrchovou těžbu si vyberte místo daleko od cest a zastavěných oblastí, případně se domluvte s postavami spravujícími zastavěné oblasti blízko místa, kde se chystáte těžit. Podrobnější instrukce jsou na stránce činnosti těžit nerosty v sekci „Pravidla“.

Kam mohu ve hře chodit a kam ne?

Na následující místa byste neměl/a chodit bez pozvání či dovolení:

  • interiéry za zamykatelnými dveřmi (ani v případě, že jsou otevřené)
  • místa, kam je vám viditelně a legitimně umístěnou cedulí vstup zakázán
  • jasně označené soukromé pozemky nebo pozemky souvisle oplocené
  • místa přístupná jen skrz ilegálně vzniklé díry v plotech, zdech apod.

Na tato místa nevstupujte bez dovolení, ani když se tam dostanete použitím teleportéru, skákadla, kluzáku nebo jiného podobného nástroje. Pokud se na nich ocitnete omylem, neprodleně je opusťte.

Vstup na tato místa vám může dovolit osoba, která je má na starosti nebo které jsou přidělena, a to buď osobně nebo prostřednictvím na místě vyvěšených pravidel či cedulí (např. věznice je za zamykatelnými dveřmi, ale je u nich cedule, na níž Administrace dovoluje vstup komukoliv).

Pohyb ve hře přesto není tak omezený jako ve skutečném světě — v Českém hvozdu na smíte vstupovat do neoznačených a rozestavěných staveb, neprozkoumaných jeskyní a přeskakovat zábradlí, ploty a jiné podobné překážky, pokud neohraničují pozemek, kam nemáte dovolen vstup. Rovněž veřejná místa nemají omezenou otevírací dobu, takže vás nikdo nebude přes noc vyhánět např. z restaurace.

Spadl/a jsem do hluboké jámy. Jak se mohu dostat ven?

Máte-li s sebou skákadlo, můžete se s ním pokusit z jámy vyskočit. Jiné, typicky minetestovské řešení spočívá v tom, že pod sebe naházíte něco, čeho máte přebytek (např. hlínu či kámen). Další možností je postavit si ke stěně žebřík nebo lešení a vylézt po něm (oproti realitě vám Minetest bohužel neumožní si shora celý žebřík vytáhnout a odnést). Častým řešením je také použití teleportačního příkazu /domů či /začátek.

A pak zbývají řešení méně častá: někdo další vám může shora spustit lano, můžete si vyhloubit šikmý tunel směrem nahoru, můžete si postavit dole trampolínu a z jámy vyskočit, můžete si tam postavit cestovní budku a odcestovat na jinou stanici na některé své síti cestovních budek.

Ve hře nastala noc a nevidím na to, co stavím/těžím/dělám. Co s tím mohu dělat?
  • Možností je celá řada. Doporučuji si pořídit baterku (svítilnu) nebo čelovku; tou si můžete svoji stavbu osvětlovat, takže vám noční tma nebude tolik vadit.
  • Častým řešením je použití osobního osvětlení světa, které aktivujete příkazem „/dennoc 1“. To nastaví vám osobně (tzn. jen jednomu klientovi) trvalé denní osvětlení bez ohledu na čas. Toto nastavení platí do odhlášení ze hry nebo ho zrušíte příkazem „/dennoc“ bez parametru.
  • Další možností je dělat v noci něco jiného, na co denní světlo nepotřebujete, např. vyrábět nebo si přes čet/chat povídat s ostatními hráči/kami.
  • Také si můžete vypnout monitor a odpočinout svým očím, protože každé ráno hra oznámí charakteristickým zvukem zpěvných ptáků. (Předpokladem je, že nemáte vypnutý zvuk.)
Jak velký svět Český hvozd nabízí?
  • Velikost světa je omezena na cca 8×8 kilometrů. Tato velikost není definitivní; uvolním ji, pokud se svět dostatečně zaplní, ale podle zkušeností z jiného serveru si myslím, že pro hráčstvo z malé československé země je to až až.
  • Dno světa je v hloubce -4032.
Jak dlouho v Českém hvozdu trvá den a noc?
Celý cyklus dne a noci trvá 60 reálných minut, noc jsou z toho zhruba čtyři desetiny (cca od 20:00 herního času do 05:30 herního času).
Jsem z jiného serveru zvyklý/á na létání. Bez něj mi to nějak nejde. Co s tím mohu dělat?
Pokud jde o pohyb, naučte se používat rychlý pohyb s klávesou Aux1; až získáte cvik, zjistíte, že se létání dost podobá. Pokud jde o využití létání při stavbě, naučte se používat lešení, skákadlo a jeřáb (popř. i střídavě víc jeřábů). Máte-li dělnickou postavu, možná budete potřebovat polštáře nebo kluzák na zmírnění tvrdých dopadů; Máte-li kouzelnickou postavu, může být atraktivním řešením i teleportér.