Český hvozd

Minetest česky

Poslední aktualizace: 14. ledna 2024

Základní pravidla

Následující věci jsou dovoleny jen po dohodě s Administrací:

Následující věci jsou hráčům/kám jednoznačně zakázány:

Aktualizace 14. ledna 2024: zakázáno použití CSM; předtím byl CSM dovolen s omezeními.

Pravidla pro jednotlivé činnosti