Český hvozd

Minetest česky

Činnost: dopisovat si s ostatními

[obrázek]

Klíčové módy: mail_mod

Základy (měli byste znát)

Hráči/ky si ve hře mohou dopisovat zatím dvěma hlavními způsoby: herním četem/chatem a vnitroherní poštou podobnou e-mailu. Dopisování si jiným způsobem (např. pomocí herních předmětů či titulků) se nedoporučuje, protože kopie světa budou předávány vybraným hráčům/kám a zprávy předávané pomocí předmětů ve hře by se jim takto mohly dostat do rukou.

Po domluvě si hráči/ky samozřejmě mohou dopisovat i mimo hru.

Pravidla (musíte znát)

  1. Ve všech prostředcích vnitroherní komunikace jsou zakázány ilegální a podvodné zprávy. Také je zakázáno vědomé obtěžování a šikana.
  2. Snažte se tím, co a jak píšete, nekazit ostatním hru a náladu.
  3. Hraním na tomto serveru berete na vědomí, že Administrace má pro účely správy serveru otevřený (byť ne úplně snadný) přístup k záznamům všech zpráv kromě kanálů četu/chatu „šepot“ a „soukromé zprávy“. Také berete na vědomí, že zprávy předávané uvnitř herního světa jiným způsobem než četem/chatem nebo vnitroherní poštou (např. popsanou knihou, cedulí nebo titulkem), se mohou dostat do rukou kterémukoliv současnému i budoucímu hráči/ce na tomto serveru, ačkoliv jejich viditelné smazání výrazně snižuje pravděpodobnost, že se tak stane.

Použití četu/chatu

Čet/chat je vysvětlen na samostatné stránce.

Použití vnitroherní pošty

Fungování vnitroherní pošty se podobá elektronické poště, až na to, že namísto adres se používají jména postav. Okno vnitroherní pošty otevřete příkazem „/pošta“ nebo kliknutím na tlačítko pošty v okně inventáře.

Chcete-li napsat novou zprávu, klikněte na tlačítko „Nová zpráva“. Do pole „Pro:“ je třeba vyplnit jména jedné nebo více postav. Vyplňujete-li víc postav, jejich jména oddělte čárkou nebo středníkem. Píšete-li tedy Žofii Slivce a Janu Řimbabovi, vypníte: „Žofia Slivka, Jan Řimbaba“.

Jména postav nejsou citlivá na velikost písmen a diakritiku a mezery uvnitř jmen mohou být nahrazeny podtržítky. Stejný význam jako „Žofia Slivka, Jan Řimbaba“ tedy má např. i „zoFía_šlivka; Ján RimBabA“. Pokud zadáte neexistující jméno postavy, pošta vás na to upozorní při odesílání zprávy a umožní vám jméno opravit nebo smazat.

Jména dalších postav můžete (ale nemusíte) zadat do polí „Kopie:“ a „Skrytá kopie:“. Pole „Kopie:“ slouží k uvedení postav, které mají obsah konverzace dostávat na vědomí, ale přímo se jí neúčastní; „Skrytá kopie:“ pak umožňuje zaslat kopie zprávy i dalším postavám, které nebudou ve zprávě vůbec uvedeny (např. Administraci).

Do pole „Předmět:“ napište předmět zprávy a do hlavního textového pole text samotné zprávy.

Zprávu odešlete tlačítkem „Odeslat“. Pokud zpráva úspěšně odejde, najdete její kopii i ve vlastní schránce.

Příjem zpráv funguje následovně: Když vám přijde nová zpráva, zobrazí se vám v četu/chatu upozornění a uprostřed obrazovky ikona obálky. Po otevření okna vnitroherní pošty vyberte novou zprávu a dvojklikněte na ni nebo ji vyberte kliknutím a klikněte na tlačítko „Přečíst“. Tím se zpráva otevře a označí jako přečtená. Tlačítka pod zprávou vám umožňují na ni rovnou odpovědět, přeposlat ji někomu dalšímu nebo smazat.

Stav implementace

HOTOVOsystém herního četu/chatu
HOTOVOvnitroherní pošta umí pracovat s názvy postav s diakritikou a mezerami
HOTOVOrozhraní vnitroherní pošty není citlivé na diakritiku ani velikost písmen v názvech postav
HOTOVOnástěnky v herním světě
V PLÁNUvedle globálních nástěnek přidat i „místní nástěnky“
V PLÁNUsystém „inzerátů“ pro sdělování poptávky a nabídky (nejen obchodní)
V PLÁNUpřidat dopisy a pohlednice
V PLÁNUzprávy šeptem a soukromé zprávy by se měly zobrazovat nad postavou, ale jen klientům, kterým jsou určeny