Český hvozd

Minetest česky

Činnost: stavět různé stavby

[obrázek]

Klíčové módy: digtron, replacer, rotate, streets, technic, towercrane, unifieddyes.

Důležité módy přidávající stavební materiály: bakedclay, darkage, homedecor, jonez, streets, technic.

Důležité módy přidávající tvary: letters, moreblocks, technic_cnc_improve.

Důležité módy přidávající ozdobné bloky: (budou doplněny)

Další módy: advtrains_construction_train, worldedit (jen pro Administraci).

Základy (měli byste znát)

Stavění staveb je v Minetestu jednou z nejobvyklejších, ale také nejsložitějších činností. Obvykle sestává z následujících kroků:

 1. Najdete vhodný pozemek; v tom může pomoci cestovní budka „nová místa“ na hlavním nádraží a mapa serveru.
 2. Uděláte si hrubou představu, jak by měla stavba vypadat. — Je dobrý nápad sehnat si např. fotografie podobných staveb.
 3. Seženete na stavbu materiál. — Ten můžete přímo vytěžit, koupit nebo vykouzlit.
 4. Vyznačíte staveniště cedulemi „ve výstavbě“ a ploty a umístíte na staveniště truhly s materiálem. Napíšete Administraci (nejčastěji herní poštou či na fóru do sekce „Diskuse ke stavbám a místům ve hře“) název, účel a souřadnice stavby. Pokud stavbu nenahlásíte do týdne od jejího zahájení, může být později označena za „opuštěnou“, což znamená, že se o ni budou moci přihlásit jiní hráči/ky a přestavět ji. Pokud tedy máte zájem se o stavbu starat, nahlašte ji.
 5. Strávíte spoustu hodin stavbou, používajíc různé nářadí a pomůcky. Přitom musíte materiál upravit na požadované tvary a umístit na správná místa. Nakonec doplníte ozdobné bloky.
 6. Požádáte Administraci o zhodnocení stavby. — Administrace vaši stavbu zhodnotí a pravděpodobně bude mít různé připomínky, např. k použitým materiálům či tvarům, a snad i pochvaly.
 7. Odstraníte závažné nedostatky, které Administrace požaduje odstranit. — To mohou být např. to, že nějaká část stavby není bezbariérově přístupná, že obytné stavbě chybí záchod, že chybí realistické podpěry pod těžkými částmi stavby apod.
 8. Vaši stavbu slavnostně otevřete. — Přitom můžete, ale nemusíte požádat ostatní hráče/ky a Administraci o hodnocení. Pokud vám to nebude vadit, snímky z vaší stavby se mohou objevit v novinkách a Administrace může u vaší stavby zřídit cestovní budku.

V Českém hvozdu se na rozdíl od většiny serverů stavby většinou nezastřežují. Namísto systémové ochrany proti poškození se zde zaměřuji na vyhledání a potrestání viníků/ic.

Pravidla (musíte znát)

Následujícími pravidly se řídí jen trvalé stavby, zejména ty většího rozsahu. Za stavbu se nepovažují drobné úpravy běžné ve skutečném životě jako např. přenesení židle od jednoho stolu ke druhému v rámci jedné restaurace. Za stavbu se rovněž nepovažuje krátkodobé umístění malého množství bloků, které nenecháte bez dohledu a před odchodem nebo odpojením ze hry vrátíte místo do původního stavu.

 1. Při výběru místa ke stavbě se řiďte podle barevných zón vyznačených na mapě serveru. Pro nové stavby jsou vhodná místa mimo vyznačené zóny nebo vyznačená hnědou barvou. Chcete-li stavět v zónách vyznačených žlutě či zeleně (a nemáte-li je ve správě), budete se muset domluvit s hráčem/kou majícím danou zónu ve správě (zjistíte najetím kurzoru myši nad název zóny či místa na mapě serveru). Chcete-li stavět v zóně vyznačené modře (např. v zóně Český hvozd — střed), musíte se nejprve domluvit s Administrací.
 2. Stavte tak, abyste přitom nepoškodil/a funkční ani estetickou hodnotu ostatních (zejm. cizích) staveb v okolí.
 3. K pozitivnímu hodnocení ze strany Administrace přispívá, pokud je stavba užitečná, dobře popsaná (množství cedulí a směrovek s pochopitelnými nápisy), krásná (na pohled), bezbariérová, ekologická, nabízí sociální zázemí (např. záchod, odpadkové koše a parkoviště pro jízdní kola a koně), je-li to vzhledem k jejímu rozměru, stylu, účelu a umístění vhodné, a vede k ní přístupová cesta, ideálně napojená na síť cest. Také oceňuje, má-li stavba nějaký „příběh“ či „vyšší smysl“, přičemž ten by měl být na místě popsán, např. pomocí plakátu či cedule.
 4. Hrubě fyzikálně nereálné stavby nemají v Českém hvozdu místo. (Během výstavby mohou vznikat fyzikálně nereálné situace, ale nesmí přetrvat po dokončení stavby.)
 5. Ostatní postavy nemají na cizí staveniště vstup implicitně zakázán; k tomu by bylo nutno staveniště obehnat plotem a ten ověsit zákazy vstupu.
 6. V případě dostavby či rekonstrukce částí staveb označených jako hotové (zeleně) je potřeba rozestavěnou část jasně oddělit od funkčního zbytku cedulemi „ve výstavbě“, aby bylo na první pohled zřejmé, co je rozestavěné a co je v provozu.

Elektrické vrtáky (a lasery)

Asi nejčastěji používaným nástrojem na stavbě jsou elektrické vrtáky. Jejich hlavní výhoda je, že na jedno kliknutí levým tlačítkem okamžitě vytěží jakýkoliv typ bloku, čímž vysoce překonávají i ty nejlepší krumpáče, sekery, srpy či lopaty.

Vrták značky 1 vytěží vždy jen jeden blok, vrtáky značky 2 a 3 mají několik režimů, které se přepínají pravým kliknutím. V režimech 2 až 4 vytěží tři bloky najednou, vrták značky 3 má i režim 5, v němž vytěží devět bloků najednou.

Vrtákům jsou podobné těžební lasery; ty vytěží ještě víc bloků najednou, ale je mnohem obtížnější se s nimi trefit, kam chceme, proto se na stavbách obvykle nepoužívají, mají své místo při těžbě.

Rotační klíče

K otáčení bloků slouží kromě klasického šroubováku (který v lepším případě už nebudete potřebovat) tři druhy speciálních klíčů — rotační, relativní a absolutní. U rotačního klíče si nejprve pravým tlačítkem navolíte, kam či jak klíč otočí nejbližší stěnu otáčeného bloku. Na výběr máte šest možností: po směru hodinových ručiček, proti směru hodinových ručiček, vlevo, vpravo, nahoru nebo dolu. Pak kliknete levým tlačítkem na blok a jeho nejbližší stěna se otočí navoleným způsobem. Všechny bloky se bez ohledu na jejich tvar uvažují jako krychle 1×1 metr.

Zbylé dva druhy klíčů slouží k zapamatování si otočení určitého bloku (pravým tlačítkem) a aplikaci stejného otočení na další bloky (levým tlačítkem). Rozdíl je v tom, že relativní klíč si zapamatuje otočení z vašeho pohledu a z vašeho pohledu ho pak také aplikuje, takže výsledné otočení závisí na tom, ze které strany bloku stojíte. Oproti tomu absolutní klíč pracuje se světovým otočením bloku, takže všechny bloky otočí na stejnou světovou stranu.

Elektrický nahrazovač

Nahrazovač je velmi mocný nástroj. Nejprve si kombinací Shift + pravý klik na blok zapamatuje určitý typ bloku včetně jeho světového otočení a pak tento typ bloku umísťujete — klik levým tlačítkem vyvrtá kliknutý blok a na místě ho nahradí, zatímco klik pravým tlačítkem umístí zapamatovaný blok na daný povrch. Nahrazovač bohužel neumí vyvrtat blok bez nahrazení, takže s ním zpravidla musíte používat i elektrický vrták.

Můžete mít víc nahrazovačů a každý si bude pamatovat svůj typ bloku včetně světového otočení.

Nahrazovač má i dvě pokročilé funkce, k nimž se dostanete, když kombinací Aux1 + levý klik otevřete jeho ovládací panel. První z pokročilých funkcí je historie zapamatovaných bloků; druhou je přepínač režimů; zatímco výchozí režim nahrazuje blok se vším všudy (tzn. materiál, tvar i otočení), pokročilé režimy umožňují nahrazovat buď jen materiál (při zachování tvaru a otočení) nebo naopak jen tvar a otočení při zachování materiálu. Tyto pokročilé režimy se není snadné naučit, ale pokud je umíte, mohou vám občas ušetřit spoustu práce.

Lešení

(rozepsáno)

Jeřáb

Abyste si při stavbě nemusel/a všude stavět a pak rozebírat žebříky nebo lešení, můžete si k ní postavit jeřáb. Když jeřáb aktivujete jeho ovládacím blokem, umožní vám se v jím vymezeném prostoru volně pohybovat, jako byste létal/a (ve skutečnosti k tomu opravdu musíte zapnout „režim létání“). Tím pádem se snadno a rychle opakovaně dostanete na jinak těžko přístupná místa. Po skončení práce se musíte vrátit k ovládacímu bloku jeřábu a jeřáb vypnout. (Protože postava je „přivázaná“ k pomyslnému lanu, takže ji jeřáb nepustí z oblasti ven, dokud ho nevypne.)

Jeřáb můžete (zejména krátkodobě) využívat i kdekoliv mimo stavbu a k různým účelům. Směrem dolů se jde spustit velmi hluboko (skoro kilometr), takže můžete jeřáb postavit nad těžební jámu, spustit se dolů a těžit.

Digtron

Digtron je špičkový nástroj pro automatizaci těžby, bourání a stavby. Jeho činnost a konstrukce je ale nad rámec tohoto textu.

Barvicí pistole

Některé bloky jsou takzvaně barvitelné — po umístění na ně lze nanést barvu (máte-li v invenáři příslušné barvivo). Přehled těchto bloků získáte, když v paletě předmětů zadáte filtr „typ:barvitelné“. K barvení barvitelných bloků slouží barvicí pistole (pozor — neplést si ji s barvicí pistolí na kola a tramvaje).

Pravým klikem na blok se otevře okno s výběrem barvy, kterou půjde na daný blok nanést (většina barvitelných bloků podporuje jen část dostupných barev). Tam nastavíte pistoli na určitou barvu a pak už jen klikáte levým tlačítkem na bloky a ty se danou barvou barví. Příslušné barvivo si ve vašem inventáři pistole najde automaticky, nemusíte ho ani umísťovat na lištu.

Místo nastavení v okně jde nastavit pistoli i kombinací Aux1 + pravým klik na nějaký již obarvený blok. Tím se do pistole nastaví barva kliknutého bloku.

Kde získat tvary

V paletě předmětů nejsou od každého materiálu všechny dostupné tvary (protože by byla nehorázně dlouhá). Množství dalších tvarů můžete získat použitím kotoučové pily nebo CNC soustruhu. Přehled bloků, které lze zpracovat na kotoučové pile, získáte filtrem „typ:na_kp“, stejný přehled pro soustruh filtrem „typ:na_cnc“.

Barvitelná písmena a znaky získáte na speciálních řezačkách z jakéhokoliv páleného jílu.

Dvojkombinace

Máte-li dvě poloviční desky různých materiálů, u některých kombinací můžete na jednu z nich umístit druhou a spojí se do jednoho dvojitého bloku. Dovolených kombinací je velmi omezené množství a v současnosti všechny najdete v paletě předmětů.

Teleportér

Teleportér je zvláštní nástroj určený především kouzelnickým postavám. Funguje tak, že nástrojem kliknete na určitý blok (může být i v dálce) a teleportér vás tam okamžitě přenese. Nefunguje však, pokud kliknete na spodní hranu bloku (musíte kliknout alespoň na boční hranu).

Podrobnosti (nemusíte znát)

(rozepsáno)

Stav implementace

HOTOVODo digtronu přidán „režim usnadnění“.
HOTOVOJako barvitelné znaky jsou dostupné všechna písmena české i slovenské abecedy, číslice a některé znaky interpunkce.
HOTOVOPřidán teleportér.
HOTOVODo kotoučové pily přidány „třetinové“ schody (tzn. schody o výšce 1/3 metru).
HOTOVOMód Streets 2.0.
HOTOVOZnačkovače umí kreslit na svahy.
HOTOVOSehnat a přidat ještě další ozdobné bloky.
V PLÁNUlopata by měla pravým klikem „udusat“ hlínu
NAD MOJE SÍLYImplementovat speciální systém na železniční přejezdy.